Νέα Ένωση Ξενοδόχων Π.Ε. Πρέβεζας
Ποιοί Είμαστε

Η Νέα Ένωση

Η Νέα Ένωση Ξενοδόχων Π.Ε. Πρέβεζας ιδρύθηκε το 2017, είναι επαγγελματικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με μέλη ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

Οι δραστηριότητες που έχει αναπτύξει έως σήμερα την αναδεικνύουν ως έναν από τους δυναμικότερους επαγγελματικούς φορείς της περιοχής και περιλαμβάνουν όχι μόνο την προώθηση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της υπό τη στενή έννοια του όρου αλλά και πρωτοβουλίες ευρύτερης αναπτυξιακής διάστασης, όπως:

Μέλος μας μπορεί να γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση λειτουργεί ξενοδοχειακή μονάδα στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

Πληροφορίες για μέλη: τηλ. +30 6944439796

© 2017 Νέα Ενωση Ξενοδόχων Π.Ε. Πρέβεζας | Σχεδίαση & Ανάπτυξη: Κωνσταντίνος Κύρκος
Back to Top